Fundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona główna

 

Projekt „Ekologiczny Urząd Gminy” –

realizowany w ramach konkursu „SUKCES TO TWOJE NATURALNE ŚRODOWISKO - przeprowadzenie akcji edukacyjnych dla pracowników urzędów oraz przedsiębiorców i ich pracowników, dotyczących promocji zasad zrównoważonego rozwoju w miejscu pracy” realizowanego przez Ministerstwo Środowiska.

 

Projekt przeznaczony jest dla pracowników administracyjnych 10 Urzędów Gmin Wiejskich z terenu województwa małopolskiego (rekrutacja na zasadzie kolejności zgłoszeń). Ma on za zadanie przyczynić się do wdrożenia nowych standardów w administracyjnej pracy urzędów gmin poprzez zaproponowanie pracownikom gmin proekologicznych rozwiązań w funkcjonowaniu biur, dokonywaniu zakupów na potrzeby gminy oraz w eksploatacji budynków administracyjnych gmin.

Cele projektu:

- rozbudzenie świadomości i wrażliwości ekologicznej wśród pracowników urzędów gmin

- promocja nowatorskich – ekologicznych postaw wśród pracowników urzędów gmin prowadzących do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska w miejscu pracy

- ukazanie walorów i korzyści płynących ze stworzenia „zielonego” (przyjaznego środowisku) biura: obniżenie kosztów funkcjonowania biura dzięki wprowadzeniu racjonalnej gospodarki materiałami, odpadami, energią oraz wodą

- rozbudzenie świadomości przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa środowiska pracy

- zwiększenie efektywności zarządzania biurem poprzez przestrzeganie zasad ochrony środowiska i bezpieczeństwa środowiska pracy w miejscu pracy

- usprawnienie komunikacji i wymiany informacji wewnątrz gminy, zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników w sprawy gminy oraz działania na rzecz ochrony środowiska

- wypracowanie programu - całego systemu działań dla każdej z gmin (przez jej pracowników),

 który obejmie wprowadzenie w życie i aktywne kontrolowanie przedmiotowych działań.

 

Szczegóły projektu:

Całkowity czas trwania jednodniowego szkolenia to 9h (każda po 45 min), z czego 5h przeznaczono za zajęcia teoretyczne, a pozostałe 3h - na warsztaty praktyczne - oparte na pracy zespołowej wszystkich uczestników szkolenia (pracowników urzędów gmin). Do dyspozycji uczestników szkolenia i warsztatów będzie usługa cateringowa (kawa, herbata, zimne napoje, ciastka, kanapki).

Tematykę szkoleń podzielono na 3 bloki, po 2h każdy. Pierwszy blok to zaznajomienie pracowników urzędów gmin z możliwościami wprowadzenia do pracy oraz obsługi biura ekologicznych rozwiązań, które zniwelują negatywne oddziaływanie na środowisko. W panelu tym zostanie omówione oszczędne gospodarowanie przestrzenią, wodą, energią, papierem (m.in.: segregacja odpadów wytwarzanych w miejscu pracy, aranżacja wnętrz – przy pomocy roślin, oszczędzanie energii poprzez gospodarowanie sprzętem elektrycznym i elektronicznym) oraz zostaną przedstawione kryteria pozyskania certyfikatu „Zielone biuro” wydawanego i opracowanego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Druki blok tematyczny omówi możliwości dokonywania ekologicznych, „zielonych” zakupów. Ukazane zostanie szereg materiałów biurowych i papierniczych używanych w biurze, stworzonych z surowców wtórnych lub takich, które mogą zostać poddane recyklingowi.  W tym panelu zostaną ukazane wszystkie certyfikaty, które mogą posiadać produkty bądź materiały ekologiczne (Błękitny Anioł, FSC, BIO-produkt ekologiczny, Fair Trade – Sprawiedliwy handel, Eco Garantie, TUV SUD, Nordycki Łabędź, Europejska Stokrotka). Trzeci – ostatni moduł szkolenia poświęcony zostanie ekologicznemu utrzymaniu budynków gmin: kolektory słoneczne, rekuperatory, odpowiednie ocieplenie zewnętrzne, okrycia dachów itd. Podsumowaniem ostatniego panelu będzie zaprezentowanie kryteriów pozyskania certyfikatu „Przyjaźni  środowisku” wydawanego i opracowanego przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Zajęcia warsztatowe będą trwały 3h, podczas których urzędnicy będą mieli szanse napisać program działania ekologicznych biur w swoim urzędzie (ok. 1h) a także zaznajomić się z dokumentacją pozyskania certyfikatów „Zielone Biuro” (1h) i „Przyjaźni Środowisku” (1h). Podczas pierwszej godziny warsztatów pracownicy sami ustalą wg. subiektywnej opinii harmonogram wdrażania proponowanych zmian, w swoim miejscu pracy. Prowadzący warsztaty przedstawi im kilka propozycji (min. Jak oszczędzać wodę, papier, energię, jaką i gdzie ustawić zieleń pomieszczeniach biurowych, jakie produkty kupować w ramach wyposażenia biura, czy i jak montować kolektory słoneczne itd.), które będą musieli uszeregować wg. stopnia ważności oraz dopisać własne. Zrobione w ten sposób listy, zostaną przekazane kierownikom administracyjnym w urzędach oraz zarządowi Fundacji, który zobowiązuję się do sprawdzenia za ok. pół roku czy zostały w pełni wdrożone. Następne 2h rozpoczną się od zaznajomienia pracowników z regulaminami uzyskania ww. certyfikatów, a później uczestnicy warsztatów sami wypełnią (wraz z pomocą prowadzącego) wnioski o wydanie takich certyfikatów. Będą mogli je wykorzystać w przyszłości, kiedy będą chcieli składać takie dokumenty, w imieniu swojej gminy.

Wśród wszystkich 10 urzędów gmin biorących udział w projekcie zostanie rozpropagowana ulotka edukacyjna dotycząca zasad „czystego” biura. Będzie ona zawierała wytyczne w zakresie oszczędnego gospodarowania energią, wodą i przestrzenią w celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko administracji publicznej.

 

Termin realizacji projektu:

Szkolenia będą prowadzone w październiku 2010 r.

 

Zamierzone rezultaty projektu:

- podniesienie świadomości i wrażliwości ekologicznej wśród pracowników urzędów gmin

- wypromowanie nowatorskich – ekologicznych postaw wśród pracowników urzędów gmin prowadzących do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska w miejscu pracy

- utrwalenie walorów i korzyści płynących z stworzenia „zielonego” (przyjaznego środowisku) biura: obniżenie kosztów funkcjonowania biura dzięki wprowadzeniu racjonalnej gospodarki materiałami, odpadami, energią oraz wodą

- podniesienie świadomości dotyczącej przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa środowiska pracy

- zwiększenie efektywności zarządzania biurem poprzez przestrzeganie zasad ochrony środowiska w miejscu pracy

- usprawnienie komunikacji i wymiany informacji wewnątrz gminy, zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników w sprawy gminy oraz działania na rzecz ochrony środowiska

- wypracowanie programu - całego systemu działań dla każdej z gmin (przez jej pracowników),

 który obejmie wprowadzenie w życie i aktywne kontrolowanie przedmiotowych działań.

 

 

Projekt EKOLOGICZNY URZĄD GMINY w mediach:

- Informacja o naborze do projektu, portal NGO

- Informacja o naborze do projektu, portal Wrota Małpolski

- Informacje o projekcie, portal ekologia.pl

- Informacje o projekcie, Forum Samorządowe

- Informacja o projekcie, Regioportal.pl

- Materiały promocyjno - informacyjne:

- Ulotka

Aktualności w projekcie:

- Rozpoczynamy realizację projektu:

- Nabór gmin do projektu

 

PATRONI MEDIALNI:

 

 

PARTNERZY: 


Fundacja Rozwoju
Gmin Polskich

adres biura:

ul. Halicka 10/11
31-036 Kraków
pokój nr 110

biuro@frgp.pl

 

adres siedziby:
ul. Mazowiecka 104A/36
30-023 Kraków


tel. +48 791 934 343,
+48 600 446 561


Facebook


pomagają nam

parnerzy frgp

parnerzy frgp

parnerzy frgp

parnerzy frgp

parnerzy frgp

Copyright © Fundacja Rozwoju Gmin Polskich 2010
Projekt: Agencja Interaktywna Krakweb.pl, CMS: ICEportal 3 CMS