Fundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona główna

Aktualności

23.08 spacer po Dolinie Wilgi

26.08.2015 09:02@Kasia [ ]

 

Spacer wzdłuż doliny Wilgi wraz z botanikiem Panem Kamilem Kulpińskim rozpoczęliśmy przy ul. Zakopiańskiej, gdzie przy okazji spotkania z kopciuszkiem mieliśmy okazję zapoznać się z tymi sympatycznymi ptakami bytującymi w okolicy zabudowań.

 

 

Dowiedzieliśmy się także, dlaczego w ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci tak dużo gatunków ptaków zasiedliło obszary typowo miejskie. Następnie pod pobliskim dębem szypułkowym prowadzący omówił choroby grzybowe trapiące te drzewa, a także mieliśmy okazję przekonać się, że ze względu na występujące w liściach dębu garbniki drzewo to późnym latem nie jest już tak atrakcyjne dla owadów – i co za tym idzie, ptaków – jak wiosną. 

 


Po tej części wstępnej przeszliśmy bezpośrednio nad Wilgę, wzdłuż której poruszaliśmy się już do końca spaceru. Wędrując pasem nadrzecznych zarośli (miejscami naprawdę gęstych i dzikich :) ) zapoznaliśmy się z podstawowymi gatunkami drzew występujących w terenach nadrzecznych (wierzby, olchy, wiązy, topole), tworzących lasy łęgowe, które pełnią istotną rolę dla ochrony przeciwpowodziowej oraz jako korytarze ekologiczne, umożliwiające migrację roślin i zwierząt.

 

 

Poznaliśmy także kilka gatunków roślin (zarówno rodzimych jak i inwazyjnych) pospolicie występujących w tego typu zbiorowiskach, jak np. kielisznik zaroślowy, tworzący tzw. zarośla welonowe, niecierpek grubokwiatowy czy rdestowiec ostrokończysty. Dowiedzieliśmy się ponadto, dlaczego wzdłuż koryt rzecznych można czasami spotkać dziko rosnące pomidory.

 

 

Napotkane ślady działalności bobrów były z kolei okazją do przybliżenia zwyczajów tych zwierząt. Pod koniec spaceru odwiedziliśmy także niewielki staw pośród ogródków działkowych, stanowiący starorzecze Wilgi, gdzie spotkaliśmy rodzinę łabędzi, a także zapoznaliśmy się z dwoma gatunkami rzęsy wodnej obficie porastającej zbiornik. 

 


Spacer zakończyliśmy na Moście Retmańskim u ujścia Wilgi do Wisły.

 

 

Projekt jest współfinanasowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

Patronat medialny:

 

Fundacja Rozwoju
Gmin Polskich

adres biura:

ul. Halicka 10/11
31-036 Kraków
pokój nr 110

biuro@frgp.pl

 

adres siedziby:
ul. Mazowiecka 104A/36
30-023 Kraków


tel. +48 791 934 343,
+48 600 446 561


Facebook


pomagają nam

parnerzy frgp

parnerzy frgp

parnerzy frgp

parnerzy frgp

parnerzy frgp

Copyright © Fundacja Rozwoju Gmin Polskich 2010
Projekt: Agencja Interaktywna Krakweb.pl, CMS: ICEportal 3 CMS